Startują Społeczne Wnioski 2022

Startują Społeczne Wnioski 2022

Już od 19 kwietnia 2021 roku będzie można zgłaszać projekty w ramach „Społecznych Wniosków do budżetu gminy Wołomin na rok 2022” (aktywny link do strony BIP z Zarządzeniem Burmistrza na 135/2021 w sprawie ogłoszenia “Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2022”)!

Na ich realizację w 2022 roku Gmina Wołomin planuje wydać 1 500 000 złotych.

Harmonogram Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2022

 1. Zgłaszanie projektów przez mieszkańców – od 19 kwietnia 2021 r. do 7 maja 2021 r.
 2. Ocena projektów (formalna i merytoryczna): od 10 maja do 31 maja 2021 r.
 3. Ogłoszenie listy projektów poddanych ocenie merytorycznej wraz z jej wynikiem: do 7 czerwca 2021 r.
 4. Ogłoszenie listy Projektów poddanych pod głosowanie: do 7 czerwca 2021 r.
 5. Działania promocyjne: od 7 do 30 czerwca 2021 r.
 6. Głosowanie: od 7 do 30 czerwca 2021 r.
 7. Ogłoszenie wyników głosowania (listy rankingowej): do 3 września 2021 r.,
 8. Ogłoszenie listy projektów rekomendowanych do realizacji w 2022 roku: do 10 września 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią „Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2022”. Poniżej prezentujemy garść najważniejszych informacji.

Główne założenia Zasad Społecznych Wniosków 2022

 • Zgłaszać można tylko projekty inwestycyjne (brak podziału na kategorie).
 • Maksymalna wartość projektu to 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).
 • Proponowane inwestycje można realizować na gruntach gminnych ale dopuszczamy, aby elementem realizacji projektu był zakup nieruchomości niezabudowanej, na której będzie realizowana inwestycja.
 • W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy realizację projektu w czasie dłuższym niż 1 rok.
 • Nie można zgłaszać projektów tzw. Szkolnych (realizowanych na terenie szkół i przedszkoli). Te projekty są realizowane w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych.
 • Nie wymagamy listy poparcia do zgłaszanego projektu.
 • Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie elektroniczne.
 • Udział w konsultacjach społecznych może wziąć każdy mieszkaniec gminy Wołomin:
  – w głosowaniu – każdy,
  – zgłosić projekt może każdy, ale osoby poniżej 16 r. ż. muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Nie będziemy wymagać podawania numeru PESEL (weryfikacja na podstawie adresu zamieszkania).

Projekty można zgłaszać do 7 maja 2021 roku (włącznie z tym dniem), ale warto nie odkładać tego na ostatnią chwilę.

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z pracownikami Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, najchętniej mailowo: rewitalizacja@wolomin.org.pl lub telefonicznie, tel. 22 763-30-00 wewnętrzny 245 lub 117.

Najważniejsze dokumenty:

Zasady zgłaszania, oceny i wyboru społecznych wniosków (.doc, 27 kB)
Zasady zgłaszania, oceny i wyboru społecznych wniosków (.pdf, 257 kB)

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy projektu (.doc, 22 kB)
Załącznik nr 2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo przez osobę małoletnią w procesie Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin (.doc, 15 kB)
Załącznik nr 3. Zgoda na realizację projektu (.doc, 14 kB)
Załącznik nr 4. Karta oceny formalnej Projektu (.doc, 15 kB)
Załącznik nr 5. Karta oceny merytorycznej Projektu (.doc, 107 kB)
Załącznik nr 6. Deklaracja sprzedaży nieruchomości na potrzeby realizacji Projektu (.doc, 17 kB)

Startują Społeczne Wnioski 2022