Rozpoczęła się akcja doręczenia decyzji podatkowych

W tym roku do przekazania jest 28 288 dokumentów. Do podatników trafią głównie za pośrednictwem pracowników Urzędu Miasta i sołtysów. Dystrybucja potrwa do 28 lutego 2018r. włącznie. Po tym terminie decyzje, które nie zostaną doręczone adresatom będą wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. W ten sposób zostaną również poinformowani podatnicy zamieszkujący poza terenem gminy. Osoby, które wolą odebrać decyzje osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 proszone

Konkurs dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych

Urząd Miejski w Wołominie poszukuje partnerów, z którymi mógłby realizować projekty w zakresie „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W związku z otwartym konkursem ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, poszukujemy partnerów, z którymi moglibyśmy realizować zadania w tym zakresie. W ramach otwartego konkursu ofert przewidziano 3 rodzaje

15 lutego to ostateczny termin płatności niektórych podatków!

Nikt nie lubi płacić podatków, lecz dzięki tym środkom możemy realizować potrzeby mieszkańców naszej wołomińskiej wspólnoty – budujemy i modernizujemy szkoły i przedszkola, drogi oraz realizujemy inne potrzebne mieszkańcom inwestycje. Przypominamy, że 15 lutego 2018r. mija ostateczny termin płatności: – podatku od nieruchomości i leśnego za luty dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej; – 1 raty podatku od środków transportowych, oraz obowiązku informacyjnego dotyczącego złożenia deklaracji

Rozpoczynamy konsultacje "Wołomin odnowa: wsparcie projektów lokalnych"!

Rozpoczynamy konsultacje dotyczące nowego projektu Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji „Wołomin odnowa: wsparcie projektów lokalnych”. W ramach tego przedsięwzięcia mieszkańcy Wołomina będą mogli wziąć udział w konkursie projektów realizowanych na terenie Gminnego Programu Rewitalizacji. Wsparcie będzie można otrzymać w trzech kategoriach: mikrowsparcie dla organizacji pozarządowych, mikrowsparcie na projekty animacyjno-kulturalne na podwórkach oraz moje podwórko. Do zdobycia nawet do 10 000 zł! Zanim ogłosimy tą dobrą nowinę, chcielibyśmy skonsultować regulamin konkursu

Zaproszenie na spotkanie w sprawie przebudowy ul. Kolejowej w Zagościńcu

W zawiązku z realizacją przez Gminę Wołomin zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu” zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne poprzedzające rozpoczęcie  procesu projektowego. Spotkanie odbędzie się 15.02.2018 roku o godz. 16:00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie. Szczegóły: plik (PDF)

Zapraszamy na powtórne spotkanie w sprawie budowy ul. Błońskiej, Lazurowej i Białostockiej w Wołominie

W związku z realizacją kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Błońskiej, Białostockiej, Lazurowej i fragmentu ul. Wiosennej w Wołominie serdecznie zapraszamy na powtórne spotkanie, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 17:00 w sali nr 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie. Celem spotkania jest przedstawienie i omówienie wniesionych poprawek do koncepcji projektu wyżej wymienionych dróg. Szczegóły: plik (PDF)

Siła wieku!

19 lutego rusza realizacja projektu WBO 2018 SIŁA WIEKU skierowanego do seniorów. Zajęcia sportowe prowadzone przez uprawnioną instruktorkę będą odpytywać się w klubie fitness Step Up przy ul. Poniatowskiego 26 w Wołominie. Seniorzy spotykać się będą dwa razy w tygodniu o godzinie 11.00, czas trwania zajęć to 90 minut. Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy powinni mieć zaświadczenie od lekarza rodzinnego, że mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych

Jak sprawdzić rozkład jazdy na stronie ZTM?

Komunikację miejska na terenie gminy Wołomin obsługuje 5 linii dziennych oraz jedna nocna. Rozkłady jazdy dostępne są na przystankach oraz na stronie internetowej przewoźnika, dzięki czemu rozkład można sprawdzić bez wychodzenia z domu. Pokazujemy, jak to zrobić. Krok 1. Wszystkie rozkłady jazdy dostępne są na stronie WWW.ZTM.WAW.PL po rozwinięciu zakładki „Rozkłady jazdy”, która znajduje się w menu po lewej stronie ekranu. Krok 2. Najszybciej znajdziemy interesujący nas rozkład, kiedy po

Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom typu C

Ogłasza się konkurs ofert, na realizację szczepień przeciwko meningokokom typu C młodzieży urodzonej w 2006 roku, w ramach Programu szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C młodzieży w wieku 12 lat na lata 2018-2020, działania podejmowane w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży. konkurs meningokoki

Szczepienia ochronne przeciwko grypie

Ogłasza się konkurs ofert na realizację szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób z grup ryzyka w ramach Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób z grup ryzyka na lata 2018-2020. konkurs grypa