Zapoznaj się z projektem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

Od 27 lipca do 5 września 2018 r. można zapoznać się z projektem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu jest dostępny na stronie internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (kliknij tutaj, aby przejść na stronę). W ramach konsultacji społecznych, można składać wnioski i uwagi do projektu planu – na adres Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie (ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa), ustnie do

Ostrzeżenie przed upałami

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę od 29°C do 31°C, w pozostałe dni od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C. Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj

Mammografia we wrześniu

Wszystkie panie w wieku 50-69 lat zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne, które będzie można wykonać 3, 6 i 7 września 2018 r. na terenie OSiR “Huragan” (ul. Korsaka 4, Wołomin). Rejestracji można dokonać pod numerem telefonu: 58 666 24 44 lub na stronie www.mammo.pl Dowiedz się więcej – pobierz materiały: Ulotka mammografia – czy Twoja mama miała mammografię Ulotka mammografia -czy Twoja żona, partnerka miała mammografię Plakat

Sierpniowe soboty z biblioteką

Zapraszamy na kolejną edycję “Biblioteki pod chmurką”! Spotkania odbywają się we wszystkie sierpniowe soboty w godzinach 13-15 na skwerze im. B. Wodiczki.

Oferta uproszczona Stowarzyszenia Szermierka Wołomin

W dniu 31 lipca 2018 r. stowarzyszenie Szermierka Wołomin, z siedzibą przy ul. Kopernika 18, 05-200 Wołomin, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń

Oferta UKS "Piątka"

W dniu 26 lipca 2018 r. Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA” ul. Lipińska 16, 05-200 Wołomin, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem: Obóz sportowo-wypoczynkowy. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres

1 lipca wszedł w życie zakaz spalania paliw wskazanych w mazowieckiej uchwale antysmogowej

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Przypominamy, że oprócz wymagań dotyczących użytkowanych i nowych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw: • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, • węgla kamiennego w

Uruchomienia syren alarmowych w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17.00, tj. w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w celu oddania hołdu naszym rodakom zostaną uruchomione syreny alarmowe w Wołominie. Uruchomienie syren nastąpi z centrali Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w dziesięciu gminach powiatu wołomińskiego, które brały udział w budowie Systemu Wczesnego Ostrzegania w latach 2015 – 2017, tj. Wołomin, Dąbrówka, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Tłuszcz, Ząbki oraz Zielonka. Zobacz:

Ostrzeżenie przed możliwymi gwałtownymi burzami

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wołominie informuje, że w dniu 25.07 od godziny 11.00 do godziny 20.30 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30mm/m2. Porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi 80%