Bezpłatna mammografia w 2020 roku

Wszystkie panie w wieku 50 do 69 lat zachęcamy do skorzystania z możliwości wykonania bezpłatnych badań mammograficznych. W najbliższym czasie badanie będzie można wykonać w następujących terminach: 1) 20.01 przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołominie (pływalnia). Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (85) 676 03 32 lub 676 13 22, 2) 27.01, 26.02 przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami

Zmiana numeru rachunku bankowego do rozliczeń niektórych podatków

Od 1 stycznia 2020 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłat z tytułu: – podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych , jednostek organizacyjnych, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, – podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych. WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ NA NUMER KONTA: 09 1240 6973 1111 0010 9502 2061

Konkurs „Moje najpiękniejsze chwile z babcią/dziadkiem”

Bycie babcią czy dziadkiem to przygoda do końca życia! Co roku 21 i 22 stycznia dziękujemy naszym dziadkom za miłość i troskę, którą okazują swoim wnuczętom! Zachęcamy mieszkańców Gminy Wołomin do podzielenia się z nami opowieściami o swoich najpiękniejszych chwilach z babcią/dziadkiem. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Zadaniem uczestników jest udzielenie pisemnej wypowiedzi na temat „moje najpiękniejsze chwile z babcią/dziadkiem”. Wypowiedź powinna mieć objętość 1500-2000 znaków. Gotowy tekst należy przesłać

Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: “Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej” Ogłoszenie

Obowiązkowe e-recepty

Od 8 stycznia 2020 roku każdy lekarz współpracujący z Narodowym Funduszem Zdrowia ma obowiązek wystawić pacjentowi receptę w wersji elektronicznej. Tradycyjne, papierowe recepty wydawane będą tylko w wyjątkowych sytuacjach. Poniżej zamieszczamy informacje, co trzeba zrobić, żeby lekarz mógł wystawić dokument w wersji elektronicznej. Każdy pacjent musi zarejestrować się na platformie i prawidłowo skonfigurować dane, podać numer telefonu komórkowego, na który będzie przychodzić kod PIN potrzebny do odbioru leków w aptece

Kolędowanie z Zakopower

6 stycznia 2020 roku po mszy świętej w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w specjalnym, okolicznościowym repertuarze zaprezentował się zespół Zakopower. Wspólne kolędowanie wpisało się już w kalendarz wołomińskich wydarzeń. W tym roku po raz czwarty mieszkańcy gminy mogli wspólnie z gwiazdami polskiej estrady zaśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy. Klimatyczne wnętrze kościoła wypełnione było po brzegi. Góralski wdzięk i swada pozwoliły odkryć nieznane oblicza pieśni. Mieszkańcy gminy okazali się niezwykle gościnni

Piąty Orszak Trzech Króli w Wołominie

W tym roku orszak Trzech Króli odbył się pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”, które jest fragmentem refrenu kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. Hasło nie jest przypadkowe – orszak był okazją do podziękowania za wszystkie cuda, które zdarzyły się w historii naszej Ojczyzny, za Cud na Wisłą, którego 100 rocznicę będziemy obchodzić w sierpniu; za cuda, które zdarzają się wokół nas, których doświadczamy na co dzień. Uczestnicy przemaszerowali z Placu Trzeciego Maja

Odbiór choinek po świętach

MZO Wołomin wzorem lat ubiegłych zapewnia mieszkańcom gminy Wołomin możliwość bezproblemowego pozbycia się choinek po świętach. Odbiór drzewek w zabudowie wielorodzinnej nastąpi w dniach 13-17 stycznia 2020 r. Choinki należy wystawić obok altanek lub wrzucić do pojemników KP-7 oznaczonych napisem “Choinki”. W zabudowie jednorodzinnej choinki będą zbierane według harmonogramu odbioru odpadów zielonych: w mieście Wołomin w dniach 13-17 stycznia, a na terenie gminy Wołomin w dniach 20-24 stycznia. Mieszkańcy proszeni

28. Finał WOŚP w Wołominie

Przed nami 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę 12 stycznia 2020 roku wolontariusze w całym kraju będą zbierać środki na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Orkiestra zagra również w 2 sztabach na terenie naszej gminy, w Wołominie oraz w Duczkach. Organizatorzy tradycyjnie przygotowali wiele atrakcji, ciekawe fanty oraz koncerty. W szkole w Duczkach wystąpią m.in. DEDE NEGRA, Markus P, Eratox, Owczarujący, Kogut, Ejten.

Zimowy obóz sportowy

W dniu 30 grudnia 2019 r. Klub Karate KYOKUSHIN Wołomin, 05-200 Wołomin, ul. Armii Krajowej 81, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem : Zimowy obóz sportowy. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się