Konkurs dla wolontariuszy

Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich zaangażowanie i altruizm warto propagować i nagradzać. Temu służy kolejna już edycja konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, który ma wyróżniać najlepszych wolontariuszy na Mazowszu. Aby zgłosić swojego kandydata należy na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35

Zgłaszanie kandydatur do tytułu Honorowego Obywatela Miasta

W związku z jubileuszowym rokiem stulecia nadania praw miejskich, władze Wołomina planują nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta szczególnie wyróżniającym się postaciom, ważnym dla naszej społeczności. Zachęcamy Was do składania propozycji kandydatów wraz z uzasadnieniem do dnia 26 sierpnia br. Zgłoszenia należy przesyłać mailowo. Uzasadnienie wyboru musi mieć objętość minimalnie 2000, a maksymalnie 2500 znaków ze spacjami.

Dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan w piątek 9 sierpnia 2019 podpisała umowę dofinansowania na uruchomienie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie przy ul. Mieszka I. Gmina Wołomin uzyskała w związku z tym dotację w wysokości ponad 550 tysięcy złotych od Wojewody Mazowieckiego. Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka dziennego pobytu, w której 35 osób powyżej 25 roku życia, posiadający zaburzenia psychiczne znajdzie przyjazne otoczenie, zajęcia aktywizujące i pomoc w trudnej sytuacji.

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 219/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 12.08.2019 r.” Pobierz: Zarządzenie nr 219_2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem (.PDF) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – załącznik do Zarządzenia nr 219_2019

Zapraszamy do udziału w Przeglądzie Polskiej Piosenki Patriotycznej

Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki podpisało umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Powiatem Wołomińskim na realizację zadania pn. “Śpiewanie i działanie łączy pokolenia: III Mazowiecki Przegląd Piosenki Patriotycznej. 10. rocznica stowarzyszenia”. Zapraszamy zespoły KGW, zespoły rodzinne, duety, solistów (młodzież, dzieci) do udziału w Przeglądzie Polskiej Piosenki Patriotycznej, który odbędzie się 29 września br. w Strachówce. Wydarzenie objęte jest Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Szczegółowy program podany

Rusza nabór do projektu "Liga Niezwykłych Wolontariuszy"

Lubisz pomagać, masz głowę pełną pomysłów, a do tego lubisz nowe wyzwania? Ten projekt jest właśnie dla Ciebie. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej zachęca do wstąpienia do “Ligi Niezwykłych Wolontariuszy”. Kogo szukamy? – młodzieży w wieku powyżej 13 r.ż. Czego potrzebujemy? – pomocy przy bibliotecznych działaniach i wydarzeniach Co oferujemy? – cykl 8 inspirujących warsztatów Liczba miejsc ograniczona, zapisy przyjmujemy do 30 sierpnia. “Liga Niezwykłych Wolontariuszy” to cykl warsztatów

Zaproszenie na wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych

Na podstawie uchwały nr X-99/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Wołomina zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, działające na terenie Gminy Wołomin, do wzięcia udziału w zebraniu organizowanym w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 (Urząd Miejski w Wołominie, sala 106) celem wyboru swych przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności

Kolegium RIO nie było organem właściwym do wydawania rozstrzygnięcia w sprawie regulaminu WBO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi Gminy Wołomin na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego uchylił zaskarżoną uchwałę i nakazał RIO zwrot kosztów postępowania sądowego. Burmistrz Elżbieta Radwan podsumowała sprawę we wpisie na swoim profilu na Facebooku: “Wołomiński Budżet Obywatelski to coś więcej niż zbiór pomysłów. To wyraz zaangażowania mieszkańców, ich troski o piękny rozwój miasta.

Uruchomiono dodatkowe numery do Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych

W związku z rozesłaniem SMS-ów informacyjnych do osób mających zaległości w opłatach za wywóz śmieci występują trudności z dodzwonieniem się do Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych. Prosimy o wyrozumiałość, wiadomości trafiły do wielu odbiorców, którzy dzwonią żeby zweryfikować status swoich kont. Uruchomione zostały dodatkowe linie, można się z nimi połączyć wybierając numer wewnętrzny – 138, 244, 191, 148 lub 240. Informacje można uzyskać również bezpośrednio w Urzędzie w pokojach 118

Ogłaszamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowych

Burmistrz Wołomina ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji konkursowych, powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez gminę Wołomin otwartych konkursów ofert w roku 2020. wniosek